Privacy policy

Algemeen
Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van deze website


Gebruik Basic Orange website

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Basic Orange en door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Basic Orange verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Basic Orange behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Basic Orange verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het aanvragen van een SEO of SEA quickscan en bij een bezoek aan Basic Orange evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de Basic Orange dienstverlening en activiteiten.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. Dit kan door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht. Het is ook mogelijk om dit in een e-mail bericht aan Basic Orange (support@basicorange.nl) kenbaar te maken. Basic Orange verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.basicorange.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Basic Orange beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Basic Orange na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Basic Orange gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies worden ingezet voor Google Analytics (statistieken - anonieme implementatie) en social media (share functie).

Via de cookiemelding kun je je cookievoorkeur aangeven en beheren.

Zakelijk gebruik
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.