Tennisschoenen
Basic Orange kennistip #23

De nieuwe route naar toegankelijk webdesign

Basic Orange kennistip #23

Hoe kan AI bijdragen aan een toegankelijk web?

In de wereld van webontwikkeling is bewustzijn over toegankelijkheid een ware revolutie ondergaan. Bij het ontwerpen en testen van websites en applicaties is het nu essentieel om inclusiviteit te waarborgen. In deze kennistip duiken we dieper in de rol van kunstmatige intelligentie (AI) als onmisbare bondgenoot. Ontdek hoe AI een cruciale rol kan spelen  in het optimaliseren van de toegankelijkheid.

Toegankelijkheidstesten vereenvoudigen

AI kan toegankelijkheidstests verbeteren door bepaalde taken te automatiseren, zoals het analyseren van websites op mogelijke problemen zoals ontbrekende alternatieve tekst, lage kleurcontrasten of onjuist gelabelde formulieren. Daarnaast kan AI de toegankelijkheid voor mensen met verschillende beperkingen waarborgen. Door het gebruik van een website met een schermlezer of andere ondersteunende technologie te simuleren kunnen obstakels geïdentificeerd worden.

Een voorbeeld is de open-source toegankelijkheidstest-tool Axe van Deque Systems die AI gebruikt om websites en applicaties te analyseren op toegankelijkheidsproblemen. Het analyseert webpagina's en identificeert specifieke elementen die niet voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Wanneer Axe een ontoegankelijk element detecteert, markeert het niet alleen de locatie op de webpagina, maar geeft het ook gedetailleerde informatie over welke WCAG-richtlijn niet wordt nageleefd.

widget?.Image.Name

Spraakherkenning voor visueel beperkten

Spraak-naar-tekst tools maken het voor mensen met visuele beperkingen mogelijk digitale toepassingen te gebruiken. Dit door middel van spraakopdrachten. Spraakgestuurde virtuele assistenten zoals Siri, Google Assistant en Alexa maken hier nu al gebruik van taken uitvoeren, informatie opzoeken en apparaten bedienen met gesproken opdrachten.

Automatische ondertiteling en vertaling

Voor mensen met gehoorbeperkingen of taalbarrières biedt automatische ondertiteling en vertaling een uitkomst. AI-algoritmes herkennen gesproken tekst en talen. Via realtime vertaling en ondertiteling is een snellere en eenvoudigere communicatie mogelijk. 

YouTube maakt bijvoorbeeld gebruik van AI om automatische ondertiteling te genereren voor video's. Dit helpt niet alleen mensen met gehoorbeperkingen, maar maakt de inhoud ook toegankelijker voor niet-Engelstalige gebruikers door automatische vertalingen aan te bieden.

widget.Title

Beeldherkenning voor visuele toegankelijkheid

AI's beeldherkenning helpt mensen met visuele beperkingen door objecten en ruimtes te beschrijven. Hierdoor kunnen ze video's volgen waarin weinig wordt gesproken, wat bijdraagt aan een inclusievere online ervaring. Seeing AI, ontwikkeld door Microsoft, maakt gebruik van beeldherkenning om visueel gehandicapte gebruikers te assisteren. De app kan teksten lezen, kleuren beschrijven, objecten identificeren en mensen herkennen door middel van de camera van een smartphone.

Voorspellende tekst

AI maakt voorspellingen op basis van ingevoerde data, zoals tekstinvoer op websites. Dit draagt bij aan het personaliseren van digitale interacties door tekstsuggesties, automatische gegevensinvoer en aanpassingen aan de gebruikersinterface, vooral gunstig voor mensen met motorische beperkingen.

Zie voorbeeld van de Google Chrome Extensie Lightkey waarmee je bijvoorbeeld teksten in een mail kunt voorspellen.

widget?.Image.Name

Vergemakkelijken van tekst

AI kan worden gebruikt om teksten samen te vatten en te vereenvoudigen voor laaggeletterden. Algoritmen identificeren belangrijke informatie in een tekst en presenteren deze in beknopte vorm. Text Cortex  bijvoorbeeld biedt een editor waarin je tekst kan uploaden of een add-on voor het vereenvoudigen en samenvatten van teksten in onder andere Google Chrome en Docs.

widget?.Image.Name

Gepersonaliseerde toekomst met AI

In de toekomst zal AI een cruciale rol spelen in het vormgeven van een inclusieve digitale ervaring. Het landschap van digitale toegankelijkheid evolueert, en de kracht van AI ligt in zijn vermogen om gepersonaliseerde gebruikerservaringen te bieden. Deze technologie leert continu van gebruikersgedrag en past de interface automatisch aan aan individuele behoeften, zoals het aanpassen van tekstgrootte en contrast voor mensen met een visuele beperking.

De overstap naar digitale inclusiviteit, ofwel een toegankelijk web, bereik je niet alleen met technologische vooruitgang, maar ook met een nieuwe aanpak. Innovatie en feedback van gebruikers zijn essentieel voor een toekomst waarin het web voor iedereen toegankelijk is, ongeacht capaciteiten of beperkingen. AI drijft deze positieve verandering aan en verlicht de weg naar een inclusieve digitale wereld.

Lakhsmi

Wil je weten hoe we deze tip optimaal kunnen toepassen voor jouw website?

Ik vertel je er graag meer over.

Lakhsmi Sewnath User Experience designer bij Basic Orange
Klanten

Onze tips worden ook zeer gewaardeerd door: